Individuell Karriereveiledning

Dagens arbeidsmarked er i rivende utvikling og endringene skjer raskere enn noen gang. Mitt råd er å ligge i forkant og ha eierskap til egen karriere.  

Som karriereveileder bistår jeg ansatte og ledere i norske og internasjonale selskap med karriereveiledning og  karriereutvikling. Jeg coacher og veileder mennesker over og inn i nye roller via bevisstgjøring og kartlegging av kompetanse, interesser og verdier. 

Utfordringene er globale – vi kan verken unngå eller overse dem. Trendene i arbeidsmarkedet fremprovoserer nye måter å jobbe på og mange kompetanseområder blir erstattet av teknologi fremfor menneskelig arbeidskraft. Det å være ansatt i ett og samme selskap gjennom mange år er mer uvanlig og man verdsetter i større grad mennesker som omstiller seg raskt, er fleksible og som har eierskap til sin fremtidige karriere.   

Bevisstgjøring:

 • Bevisstgjøring og Kartlegging av kompetanse - erfaring og utdanning
 • Kartlegging av personlige egenskaper,  preferanser og verdier
 • Bevisstgjøring om din markedsverdi
 • Vilje og målsettinger

Markedet:

 • Kjennskap til arbeidsmarkedet - det 'skjulte' og det 'åpne' marked
 • CV-utvikling basert på CV-trender
 • Hvordan skrive god søknad
 • Hvordan skille seg ut i markedet
 • Din LinkedIn-profil
 • Personlig branding og merkevarebygging
 • Din  markedsverdi

Kommunikasjon:

 • Intervjutrening
 • Nettverksbygging
 • Kontakt ut i markedet