Alle trenger en heiagjeng!

Som profesjonell mentor, er jeg en konfidensiell samtalepartner for mennesker som ønsker å utvikle seg i sin jobb og som ønsker å legge plan for sin karriereutvikling. Som mentor guider og veileder jeg mennesker inn i sin første jobb, sin første lederjobb eller over i ny rolle.  

Som mentor bidrar jeg til:

  •      Personlig utvikling og karriereutvikling
  •      Større selvtillit og økt trygghet
  •      Å øke din evne til å ta selvstendige valg og ta eierskap til eget liv og karriere
  •      Å åpne opp for mitt nettverk og være en døråpner for deg inn i nye miljøer
  •      Å være din fortolige sparringspartner på alle livsområder

Jeg har gjennom hele livet hatt genuin interesse for menneskelig utvikling og drar stor nytte av egne erfaringer og livet som konsulent i omstillingsprosesser på individnivå. 

Mentorskapet kan sees på som en lærende allianse hvor begge parter lærer av hverandre. Som mentor er jeg en sparringspartner som hjelper deg til å utfordre ditt tankemønster og se nye muligheter. Samarbeidet går ofte over en lengre periode og oppfattes av de fleste som givende, utviklende og som en berikelse i livet.  

Bente Person Samuelsen