Marketwell

Marketwell drives av Kerstin Krohg som har solid erfaring innen strategi og styrearbeid. Hun har sin kjernekompetanse innen forretningsutvikling, digital strategi og markedsstrategi. Dette kompletterer Walk of Life's kompetanseområder slik at vi kan tilby dere helhetlige løsninger.

Hun har et systematisk og helhetlig perspektiv og bistår organisasjoner og enkeltpersoner med strategisk utvikling og nytenkning hvor sosiale medier er sentralt.

Kerstin har sterk relasjonskompetanse og har genuin interesse for å knytte gode og langsiktige samarbeid.  Hun har i egenskap av sin rolle som leder og mentor  vært en motivator og inspirator for å hjelpe andre i å etablere egen virksomhet samt bygge sin business videre. Hun er genuint opptatt av at andre skal lykkes i sin forretningsplan.

Marketwell leverer også digitale løsninger som office365, nettsider, e-handel, mobilopplæring m.m. for å bygge oppunder din virksomhet. 

Forretningsområder:

  • Strategi og styrearbeid
  • Forretningsutvikling
  • Digital- og markedsstrategi 
  • Mentor