Balanse i livet - Tilbake til arbeidslivet

Å være menneske kan være en vanskelig balanse. En kunst som krever overblikk, overskudd og klarhet. Den psykiske og fysiske robustheten er avgjørende. Jobb og karriere er en viktig og vesentlig del av livet og berører spørsmål som er knyttet til det å kjenne seg selv, vite hva du vil samt erkjenne hva du drømmer om. Mange opplever hverdagen krevende og sliter med å strekke til. Endringene skjer raskere enn noen gang og utfordringene kan raskt bli et hinder for å lykkes i jobbsammenheng. Med solid erfaring i å være en fortrolig samtalepartner er det ofte enkle grep som skal til for å se livet og situasjonen i et annet perspektiv.  

Bente har solid erfaring i å jobbe med mennesker i utviklings- og omstillingsprosesser. I tillegg til å være karrierecoach for næringslivet er hun coach på Idrettens Helsesenter og jobber med mennesker i arbeidsrettet rehabilitering. Hun samarbeider tett med leger, psykologer og NAV. Hennes fokus er å alltid se muligheter og veien videre.

Livshjulet:

Livshjulet er et verktøy som hjelper oss til å se hvor balansert livene våre er for øyeblikket, og hvor tilfreds vi er med   de forskjellige livsområdene. Livshjulet er et nyttig verktøy for å gjøre opp status i livet, hva du er fornøyd med og hva du vil forbedre.  Livshjulet er ikke balansert og det er det stort sett aldri. Skårene veksler over tid, alt etter hva som skjer i livet til den det gjelder. Poenget er ikke å oppnå total og endelig balanse, men tilfredshet. Livet er alltid i bevegelse.